CHLUM S JOŠTEM

Letošní pobyt v Chlumu se nesl v rytířském duchu.  Středobodem celého týdenního dění byl panoš Jošt, ucházející se o krásnou Markétu, dceru pana Jana. Ten se spojením těchto dvou mladých lidí zásadně nesouhlasil .   Markéta, dle něho, může náležet jen pravému rytíři, jímž mladý Jošt v žádném případě není a ani být nikdy nemůže.

Panoš Jošt po Markétě velice toužil a byl přesvědčen, že se mu podaří splnit  sedm rytířských ctností a paní svého srdce navždy získá. K dosažení těchto ctností mu byla nápomocna  družina, jejíž členové byly naše děti.

Každého večer se jim Jošt zjevil a seznámil je s úkoly, které je nutno splnit pro dosažení té které ctnosti. Od rána druhého dne na jejím plnění děti usilovně pracovaly. Hoši si zhotovili pás s dýkou a měšcem, bojové štíty, děvčata vyráběla   šerpy, na hlavu   divukrásnou točenici. Všichni se cvičili v lukostřelbě, učili se nebát se a zvládat  vodní živel, skládat verše, tančit středověké tance. Kuráže si děti dodávaly zpěvem bohabojné písně Hoja, hoj.     Nechyběly deníčky, razítka, obchůdek.   Ani na fotbálek se nezapomínalo.

Završením celého týdne bylo rytířské klání se závěrečným pasováním rytířů a dvorních dam.

Také my doprovázející rodiče jsme nezaháleli. Kromě už tradičního opečovávání – pedikúra, masáže, sekáček – Petrou z Mladošovic, nám byla denně k dispozici Irena Lintnerová se svou kaňkovskou  kavárničkou .  Zde jsme si po ranním  protažení  poseděli nad  kafíčkem či voňavým čajem,  vedli vážné i méně vážné řeči, vybarvovali mandaly, navlékali korálky. Irena iniciovala i dva půldenní výlety.  Jeden k hotelu Peršlák na hranici s Rakouskem. Zde jsme stanuli na nejsevernějším bodě  rakouského území a na mostě do Údolí lásky.   Při výletu druhém jsme objeli celý svět a to za padesát minut. Sice lodí a po  Světě s velkým S.  Ale štreka to byla.

V pondělí odpoledne jsme my mamky relaxovaly při tónech tibetských mís a v úterý jsme se nemohly nabažit naší vlastní  šikovnosti   při malování triček sítotiskem pod vedením  ochotné Veroniky Kolářové, kamarádky Markéty Skalské.

Páteční večer byl již tradičně zakončen táborákem.

Děkujeme Kaňce a všem jejím tetám a strejdům, plus všem pomocníkům z  řad “ mládeže“ za skvělý týden pro naše děti i pro nás, Petře Dvořákové za masáže a pedikúru, Haně Marešové za zvukovou lázeň tibetských mís a Veronice Kolářové za trpělivost, kterou s námi měla při malování triček.


2 thoughts on “CHLUM S JOŠTEM

  1. Letos jsem se zúčastnila 4 dny pobytu v Chlumu u Třeboně. Velice jsem si to užila a hlavně moje děti. Krásné místo, pohoda a hlavně cenné chvilky jen pro sebe. I za těch pár dní jsem načerpala trochu sil do dalších krásných a náročných dní. Děkuji všem, kteří připravili doprovodný program pro děti a nás rodiče. 🙂

  2. Také bych chtěla poděkovat všem, kdo se nějakým způsobem podíleli na zorganizování tábora. Pro mě byl velký zážitek vidět naše děcka nadšená. Všem děkuji a hlavně mladým dobrovolníkům. Úžasní mladí lidé naplnili jste mě optimismem!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *