O nás

Dovolujeme si Vám představit KLUB NADĚJE, který je pobočným spolkem ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ V ČR, z.s.. Jsme neziskovou organizací sdružující rodiny se zdravotně postiženými dětmi a mládeží s diagnozou tělesného, smyslového  či mentálního postižení. Našim hlavním cílem je ukázat všem, že postižením život nekončí. Zdravotní omezení nebrání v tom, aby děti trávily svůj čas aktivně a smysluplně. Za pomoci dotací a darů umožňujeme dětem volnočasové aktivity, které by jim finančně znevýhodněné rodiny nemohly dopřát.

Nemáme žádné zaměstnance, veškerá činnost klubu stojí na dobrovolnosti členů a přátel.

Klub Naděje vznikl na jaře roku 1997 z iniciativy několika maminek, které své postižené děti vozily do jediných rehabilitačních jeslí na táborsku. Informací bylo málo, stacionáře ani odlehčovací služby nebyly. Proto bylo důležité navzájem si vyměňovat informace a sdílet své problémy. Díky pražskému ústředí se do rodin s postiženými dětmi začaly dostávat informace ze sociální , zdravotní i pedagogické sféry. Rodiče se vyjadřováním svých  názorů a díky schopnostem ústředí podíleli a stále podílejí na utváření legislativy sociálních, zdravotních a vzdělávacích služeb. Kdo jiný, než ti, kterých se to bezprostředně týká, by měli připomínkovat například inkluzi, zákon o sociálních službách, posuzování příspěvku na péči, nároky na mimořádné výhody, úlohu osobních a pedagogických asistentů apod.