Spřátelené weby

APLA Jižní Čechy

Posláním našeho sdružení je napomáhat osobám s poruchou autistického spektra (PAS), jejich rodinám a dalším pečujícím osobám ke zkvalitnění jejich života a zařazení do většinové společnosti.

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. je otevřeným, nepolitickým občanským sdružením s právní subjektivitou. Asociace má celorepublikovou působnost.

Dětské srdíčko

Výměna zkušeností rodičů pečujících o děti se srdečními vadami.

Divadlo ON Tábor

Programy Divadla ON v Táboře

Dobromysl.cz

je internetový server poskytující komplexní informace o problematice zdravotního postižení – konkrétně různých forem mentálního postižení a autismu – a integrace lidí s tímto typem postižení do společnosti.

Downův syndrom

Klub rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem.

eSeznam

nový portál pro zdravotně postižené

Kaňka

Pro všechny děti – obyčejné i neobyčejné

Klíček

Týdenní a denní stacionář pro děti a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením.

Klub KIM Praha

KIM je sdružení mladých lidí – postižených i zdravých – s nejnižší věkovou hranicí 16 let. Pokoušíme se, a jak se zdá velice zdárně, o sbližování zdravotně postižené mládeže s jejími zdravými vrstevníky.

Marionetisti

Stránky řezbářů loutek a marionet Jana a Martina Růžičkových.

Ovečka, o.p.s.

Společnost sdružuje rodiny, které vychovávají dítě s Downovým syndromem, a to převážně v Jihočeském kraji.

Prosaz

Zájmová organizace, která sdružuje především lidi se zdravotním postižením z celé České republiky se stejnými zájmy a podobným stylem trávení volného času.

Rolnička

Křesťanské centrum poskytující sociální, vzdělávací, terapeutické a pracovně rehabilitační služby šité na míru dětem a dospělým s různými typy postižení a jejich rodinám z Táborska, především okolí Soběslavi.

Rybka – Středisko pracovní rehabilitace

Pracovní a sociální integrace mentálně postižených na Táborsku. Projekt zaštiťuje SDRUŽENÍ POSTIŽENÉ DÍTĚ ČSA 925, Tábor dobrovolná nezisková organizace.

Sdružení postižené dítě

Nezisková organizace, jež poskytuje služby dětem a dospělým s mentálním či kombinovaným postižením na Táborsku. Je registrováno jako poskytovatel sociálních služeb.

Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík

Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík vzniklo v lednu roku 2001 jako výcvikové canisterapeutické sdružení, které se zabývá výukou trenérů pro výcvik terapeutických psů.

Zdravnet

zdraví a zdravotnictví na českém internetu