Vnitřní směrnice

Ve své činnosti dodržuje náš Klub republikové Stanovy ARPZPD v ČR a současně byly schváleny následující vnitřní směrnice:

 •   v čele Klubu stojí tříčlenný výbor – ve složení předseda (Gabriela Pejšová Vlková), hospodářka Marie Ciffrová), místopředseda (Jana Smržová)
 •   hospodaření Klubu kontroluje tříčlenná revizní komise (Jitka Smrčinová, Šárka Urbánková,Iva Tesařová)
 •   volební období výboru i revizní komise je dvouleté – volby jsou vždy na jarní členské schůzi
 •   členské schůze se budou svolávat 2x ročně a to v následujících měsících : ÚNOR (březen) + ZÁŘÍ (říjen) a to přednostně v odpoledních hodinách, pokud je možné zajistit program pro děti v klubovně pedagogem a asistenty
 •   písemná zpráva o hospodaření se podává na první členské schůzi v roce (únor – březen)
 •   výborové schůze se konají většinou v pondělí odpoledne při klubovém kroužku dětí v Kaňce, jinak dle aktuální potřeby
 •   na členské schůzi dne 27.5.02 byl potvrzen členský příspěvek ve výši 200 Kč ročně, je splatný nejdéle do 31.3. příslušného roku
 •   rodiny s více dětmi, které se zúčastňují pravidelně kroužku praktických dovedností, jsou povinny zaplatit členský příspěvek i na další dítě
 •   v případě, že výborová schůze schválí poukázky na vánoční dárky, jejich počet se odvíjí od počtu zaplacených členských příspěvků
 •   na všechny akce, pořádané Klubem, je vstup pro členy a pro rodinné příslušníky zdarma (nebude-li stanoveno jinak – např. u zájezdů a pobytových akcí)
 •   na pobytových akcích se státní dotací ministerstev (např. PRK pro rodiče s dětmi) se účastnický poplatek určuje podle platných předpisů příslušného ministerstva
 •   na ostatních pobytových akcích nebo zájezdech se účastnické poplatky stanovují individuálně podle rozpočtu projektu, skutečných nákladů a rozhodnutí výborové schůze
 •   za rodinného příslušníka se považují sourozenci a rodiče dětí nebo partneři rodičů, pokud s nimi trvale žijí nebo o ně pečují. Zletilí sourozenci dítěte s postižením jen po dobu řádného denního studia na středních nebo vysokých školách.

 

Schválila výborová schůze dne : 6.10.2015